Fotograf Lars Nyman
Reportagefotograf med förkärlek för oarrangerade ögonblicksbilder, är nog en
ganska bra beskrivning av mig. Har jobbat som fotograf i 30 år, skolad inom
dagspress, men i dag blir det många jobb för fackpress, företag och därtill
egna projekt.

Nog med ord, nu tycker jag att du ska titta på mina bilder i stället.